Da dầu vui thì ít, khổ thì nhiều và đây là top 5 điều nhức nhối nhất

Ngày đăng: 06/10/2019

Da dầu vừa là "của trời cho", vừa là ngàn nỗi khổ không kể xiết. Da dầu, ừ thì lão hóa chậm hơn, sáng tự nhiên hơn, không bao giờ bị khô nẻ nhưng chừng ấy cũng không lại được những điều nhức nhối oái oăm mà hội những người da dầu nếm trải.

Da dầu vui thì ít, khổ thì nhiều và đây là top 5 điều nhức nhối nhất - Ảnh 1.
Da dầu vui thì ít, khổ thì nhiều và đây là top 5 điều nhức nhối nhất - Ảnh 2.
Da dầu vui thì ít, khổ thì nhiều và đây là top 5 điều nhức nhối nhất - Ảnh 3.
Da dầu vui thì ít, khổ thì nhiều và đây là top 5 điều nhức nhối nhất - Ảnh 4.
Da dầu vui thì ít, khổ thì nhiều và đây là top 5 điều nhức nhối nhất - Ảnh 5.
Da dầu vui thì ít, khổ thì nhiều và đây là top 5 điều nhức nhối nhất - Ảnh 6.
Da dầu vui thì ít, khổ thì nhiều và đây là top 5 điều nhức nhối nhất - Ảnh 7.
Facebook